U današnjemu vremenu, koje u mnogočemu ovisi o informatičkoj tehnologiji i elektroničkim komunikacijama, poslovni subjekti sve više postaju izloženi raznim oblicima cyber- kriminala.

Cyber-kriminalni napadi i događaji poput cyber-špijunaže, cyber-ratovanja, cyber-terorizma, cyber- prijevara, cyberbullyinga, mogu imati razorne posljedice i velik utjecaj na poslovne subjekte, njihove djelatnike, kupce, osiguranike, ali i treće osobe. Takve radnje mogu dovesti do krađe intelektualnoga vlasništva, ugrožavanja korporativne strategije, pronevjeru ili manipuliranje s povjerljivim i osobnim podacima, smanjenje reputacije brenda i poslovnoga subjekta, a u pojedinim slučajevima mogu čak ugroziti postojanje poslovnoga subjekta.

Kako cyber-kriminal ima velik utjecaj na organizacije, problem cyber-sigurnosti prerastao je IT odjele, koji su sve donedavno bili isključivo nadležni za poslove cyber-sigurnosti, te je postao jedan od strateških rizika kojima izvršni menadžment treba pristupati sa posebnom pažnjom.

Najčešći uzroci cyber napada su:

  • Izgubljeni ili ukradeni uređaji
  • Hakiranje
  • Pogreška djelatnika
  • Virusi
  • Gubitak osobnih podataka
  • Nepropisno arhiviranje

Cyber osiguranjem može se osigurati vlastita odgovornost za različite scenarije i štete prema trećim osobama prouzročene cyber napadom, prekid poslovanja za vrijeme sanacije štete uzrokovane cyber napadom, oštećenje informatičkog sustava, posljedična reputacijska šteta, regulatorni i istražni troškovi, vlastiti i vanjski troškovi slanja obavijesti, iznude (ransomware), sudski troškovi i drugo.

Cyber osiguranje je dio poslovne strategije smanjenja rizika od cyber napada. Kontaktirajte nas kako bi pronašli adekvatno rješenje zaštite od cyber napada.