Europska kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO) VS. putno zdravstveno osiguranje

Europska kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO) VS. putno zdravstveno osiguranje

Europska kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO) pruža primarnu zdravstvenu zaštitu osiguranim osobama HZZO-a za vrijeme privremenog boravka na području druge države članice EU u slučaju iznenadne bolesti, ozljede ili nesreće, a ono pokriva troškove liječenja koji se ne mogu odgoditi do povratka u Hrvatsku.

Koje slučajeve pokriva EKZO?

EKZO pokriva troškove neodgodive zdravstvene zaštite, za koju liječnik zdravstvene ustanove kojoj se u inozemstvu javite kaže da se ne može odgoditi do vašeg planiranog povratka u Hrvatsku. Neodgodiva zdravstvena zaštita bit će i zdravstvena zaštita u vezi s kroničnim ili postojećim bolestima ako cilj putovanja nije liječenje (na primjer, kontrola visokog tlaka), te zdravstvena zaštita u vezi s trudnoćom i rođenjem djeteta, ako cilj privremenog boravka u inozemstvu nije porod. Također, neodgodive zdravstvene usluge su npr. i dijaliza, terapija kisikom, tretmani za astmu, no radi korištenja tih usluga prethodno se morate dogovoriti sa zdravstvenom ustanovom države u koju namjeravate otputovati.

EKZO se koristi izravno kod ugovornih pružatelja zdravstvenih usluga pod istim uvjetima i po istoj cijeni kao da ste osigurani u državi boravka. To znači da ćete možda morati osobno snositi iznos sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite (participacija), ukoliko se sudjelovanje naplaćuje u državi boravka za zdravstvene usluge koje su Vam pružene.

Ukoliko se radi o zdravstvenim uslugama neodgodive naravi, koje su pružene od strane ugovornog pružatelja zdravstvene usluge, troškove snosite sami, a po povratku u Hrvatsku možete podnijeti zahtjev HZZO-u za naknadom troškova.

EKZO nije putno zdravstveno osiguranje!

EKZO nije zamjena putnom osiguranju. Ona ne pokriva troškove privatne zdravstvene zaštite ili troškove poput spašavanja pacijenta prilikom nezgode na skijalištu, zračni prijevoz natrag u domovinu ili ukradeno ili izgubljeno vlasništvo. Stoga je preporučljivo uz EKZO imati i odgovarajuće putno zdravstveno osiguranje (uz dodatke osiguranja od nesretnog slučaja, gubitka prtljage i otkaza putovanja) koje je po opsegu osigurateljnog pokrića puno šire od EKZO-a.

Sretan put!