Imovina je svakodnevno izložena različitim rizicima kao što su požar, poplava, tuča, oluja, potres ili posljedičan prekid poslovanja te mnogim drugim rizicima. Kada dođe do oštećenja ili uništenja imovine uslijed ostvarenja osiguranog rizika tada se aktivira polica osiguranja imovine koja pokriva nastale materijalne troškove povrata imovine u prvobitno stanje. U teoriji zvuči jednostavno, međutim ovdje jednostavnost prestaje. Što mogu osigurati? Na koji način? Od kojih rizika? Na koje svote osiguranja? Kako će se obračunati naknadna u slučaju nastanka štete i da li će naknada štete bi adekvatna? Sve su to pitanja koja traže odgovor.

Individualnim pristupom, koji podrazumijeva upoznavanje poslovanja Klijenta, analizu i procjenu izloženosti riziku i prijedlog osigurateljnog rješenja prema stvarnim potrebama, PARTNER BROKER d.o.o. može ponuditi adekvatno rješenje za Vaše potrebe osiguranja.

Osiguranje imovine pruža pokriće za cjelokupnu imovinu bilo da je imovina u Vašem vlasništvu, u najmu ili leasingu, od različitih vrsta rizika. Imovina se može osigurati od pojedinačno imenovanih rizika na polici osiguranja ili putem police osiguranja od „svih rizika“ (osim onih izrijekom isključenih).

U slučaju oštećenja ili uništenja imovine, može doći i do prekida poslovanja Osiguranika, što često predstavlja puno veću štetu od štete na samoj imovini. Prekid rada izazvan oštećenjem osigurane imovine uslijed npr. požara, poplave ili potresa, može potrajati od nekoliko tjedana pa čak do godine dana. Polica osiguranja prekida rada pokriva sve fiksne troškove i izgubljenu dobit za vrijeme prekida poslovanja izazvanog ostvarenjem nekog od osiguranih rizika. Osiguranje imovine štiti imovinu Osiguranika od nepredvidivih rizika, a osiguranje prekida rada osigurava financijsku stabilnost tvrtke u slučaju ostvarenja osiguranih rizika.

Slobodno nas kontaktirajte kako bi pronašli osigurateljno rješenje prema Vašim potrebama te ukoliko Vam je potrebna pomoć prilikom prijave i obrade štete po već ugovorenim policama osiguranja.