Kasko osiguranje plovila omogućuje Osiguraniku primjereno osiguravajuće pokriće za njegovo plovilo. Zbog mogućnosti nastanka nezgode, pa i zbog provala i obijesti, veliki je broj primjera nastanka štete.

Sa ovim osiguranjem pokriva se fizički gubitak, uništenje i oštećenje trupa broda, pogonskih strojeva, uređaja i opreme, te uobičajene zalihe goriva i drugih stvari na brodu.

Obavezno osiguranje plovila

Obvezno osiguranje plovila pokriva odgovornost vlasnika odnosno korisnika brodice ili jahte za naknadu štete zbog smrti, ozljede tijela, narušenja zdravlja plivača, ronilaca ili ljudi na kopnu. Vlasnici plovila su obvezni osigurati plovilo svake godine.

Obvezno osiguranje plovila pokriva odgovornost vlasnika odnosno korisnika brodice ili jahte za naknadu štete zbog smrti, ozljede tijela, narušenja zdravlja plivača, ronilaca ili ljudi na kopnu. Vlasnici plovila su obvezni osigurati plovilo svake godine.

  • odgovornosti za štete uslijed sudara
  • odgovornosti za štete uslijed udara
  • odgovornosti za štete zbog onečišćenja uljem
  • odgovornosti za štete prema kupačima
  • odgovornosti za štete prema putnicima
  • te troškovi uklanjanja podrtine

Također, moguće je ugovoriti i dragovoljno osiguranje osoba koje se nalaze na plovilu (voditelj brodice, članovi posade i putnici) od posljedica nesretnog slučaja.