PARTNER BROKER

PARTNER BROKER d.o.o. je mlado i okretno društvo za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranu sa sjedištem u Zagrebu čiji djelatnici dolaze sa ključnih pozicija iz vodećih osiguravajućih i brokerskih kuća sa tržišta RH te imaju bogato iskustvo na poslovima osiguranja i upravljanja štetama. U svakodnevnom poslovanju nastojimo pružiti visoku dodatnu vrijednost našim klijentima proaktivnim pristupom u kreiranju osigurateljnih rješenja i rješavanju odštetnih zahtjeva.

Naše usluge, način rada i pristup

preuzetom poslu zahtjevaju solidno poznavanje Klijenta i njegove djelatnosti zbog čega inzistiramo na individualnom pristupu kako bi rješenja bila u potpunosti u skladu sa potrebama Klijenta.

Zašto PARTNER BROKER?

Obzirom na kompleksnost područja osiguranja koje objedinjuje znanje iz različitih profesija te na potrebu Osiguranika da pravovremeno procjeni svoju izloženost riziku te ugovori adekvatne police osiguranja koje predstavljaju temelj za kasnije kvalitetno upravljanje štetama, sve više tvrtki se odlučuje na angažman Brokera u osiguranju.
PARTNER BROKER d.o.o. svojim Klijentima pomaže pri optimizaciji troškova osiguranja, kontinuirano pruža stručnu pomoć vezanu za iskorištavanje prava i ispunjavanje obveza iz ugovora o osiguranju, uz istovremenu potpunu transparentnost poslovanja.

PARTNER BROKER d.o.o. PROVODI SLIJEDEĆE AKTIVNOSTI ZA SVOJE KLIJENTE:

Poseban naglasak stavljamo na uslugu pružanja pomoći pri rješavanju šteta, što predstavlja samu osnovu i bit osiguranja.

U cilju ostvarenja kvalitetnog i efikasnog procesa prijave i naknade šteta, broker će u suradnji sa Klijentom provoditi slijedeće aktivnosti:

PARTNER BROKER d.o.o. zastupa svoje Klijente ispred osiguravajućih društava na temelju punomoći ili ugovora te za svoje Klijente može prikupiti i analizirati ponude svih vrsta osiguranja od svi renomiranih osiguravajućih društava u RH.

Većina naših klijenata dolazi iz segmenta srednjih i velikih poduzeća iz različitih djelatnosti kao što su financijska industrija, zdravstvo, građevina, prijevoz i logistika, IT, ugostiteljstvo i turizam, energetski sektor, pomorski prijevoz, avijacija, usluge servisa i održavanja, distribucija, pravnici, arhitekti, geodeti i druge.