Osiguranje od nesretnog slučaja (nezgode) može se ugovoriti kako bi se financijski zaštitili vlastiti djelatnici i/ili njihove obitelju u slučaju smrtnog slučaja ili tjelesne povrede sa trajnim posljedicama. U ugostiteljskoj djelatnosti hotelijeri na ovaj način uobičajeno osiguravaju goste hotela.

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja pokriva rizik smrti zbog posljedica nesretnog slučaja ili trajnog invaliditeta, smrt zbog bolesti, te prolazne nesposobnosti za rad kao posljedice nesretnog slučaja - dnevna naknada i bolnički dani,  te osiguranje troškova liječenja.

Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni, nepredviđen i od volje osiguranika neovisan događaj, koji djelujući uglavnom izvana i naglo na osiguranikovo tijelo ima za posljedicu njegovu smrt, trajni invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad, smještaj i liječenje u bolnici ili nastanak troškova liječenja.

U tom smislu, nesretnim slučajem smatraju se naročito sljedeći slučajevi: gaženje, sudar, udarac kakvim predmetom ili o kakav predmet, udar električne struje ili groma, pad, pokliznuće, ranjavanje oružjem, nekim drugim predmetom ili eksplozivnim materijalom, ubod kakvim predmetom, udarac ili ujed životinje.

Ne možete spriječiti neželjeni događaj, ali ugovaranjem police osiguranja možete umanjiti posljedice! Kontaktirajte nas kako bismo Vam pomogli pronaći najbolje osigurateljno rješenje skrojeno prema Vašim potrebama.