Prema zakonu o trgovačkim društvima, od svih tijela društva (uprava i nadzorni odbor) zahtjeva se da postupaju s pažnjom dobrog stručnjaka - profesionalca jer su odgovorni za poslovanje tvrtke.

Ipak, svakodnevno poslovanje nosi rizik nenamjernog donošenja poslovnih odluka koje mogu rezultirati odštetnim zahtjevima usmjerenim protiv odgovornih osoba trgovačkog društva.

Polica osiguranja odgovornosti članova uprave i direktora (D&O) pruža osigurateljnu zaštitu i pokriva troškove obrane, iznose koje je dosudio nadležni sud kao odštetu i troškove, iznose koje dodjeli nadležni sud ili tijelo zbog kršenja zakona i zavisne troškove, administrativne i prekršajne novčane kazne, nagodne uz prethodnu pismenu suglasnost osiguratelja i drugo.

PARTNER BROKER d.o.o. pomoći će Vam pronaći osigurateljno rješenje koje će Vam na adekvatan način pružiti osigurateljnu zaštitu za štete koje bi mogle proizaći iz obavljanja vaše djelatnosti.