Osiguranje opće (izvanugovorne) odgovornosti

Osiguranje opće (izvanugovorne) odgovornosti pokriva odgovornost osiguranika, koja proizlazi iz obavljanja njegove registrirane djelatnosti, vlasništva, posjedovanja ili određenog svojstva stvari, pravnog odnosa te za štetu uslijed smrti, povrede tijela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari treće osobe.

Odštetni zahtjevi po osnovi odgovornosti za smrt, povredu zdravlja te oštećenje ili uništenje stvari treće osobe mogu biti golemi te mogu predstavljati veliki teret za poslovanje. Obzirom da su takvi slučajevi izrazito teško predvidljivi, a mogu se dogoditi u različitim situacijama, čak i kada se to najmanje očekuje, svakako je preporučljivo ugovoriti adekvatnu policu osiguranja opće odgovornosti.

Profesionalna odgovornost

Ova vrsta odgovornosti pokriva građansko -pravnu ugovornu (profesionalnu) odgovornost osiguranika za štetu, nastalu oštećenim osobama uslijed neispunjenja, manjkavog ispunjenja ili zakašnjenja u ispunjenju ugovorne obaveze osiguranika. Drugim riječima, pokrivene su štete nastale iz pružanja profesionalnih usluga koje mogu počiniti djelatnici Osiguranika.

Osiguranje odgovornosti prema vlastitim djelatnicima

Ozljede na radu su nažalost vrlo česte, a sve češći su i slučajevi u kojima se ozlijeđeni djelatnici odlučuju na postavljanje odštetnog zahtjeva ili tužbe prema svojim poslodavcima u slučaju pretrpljene povrede na radu za koju smatraju odgovornim vlastitog poslodavca.

Ponekad ovakvi odštetni zahtjevi mogu biti vrlo kompleksni i visoki te mogu ozbiljno ugroziti poslovanje tvrtke zbog čega tvrtke sve češće ugovaraju police osiguranja odgovornosti prema djelatnicima.

Osiguranje odgovornosti za neispravan proizvod

Ukoliko se bavite proizvodnjom ili distribucijom proizvoda izloženi ste riziku odgovornosti za ispravnost i kvalitetu isporučenog proizvoda krajnjem kupcu te za sve eventualne materijalne i/ili nematerijalne štete prouzročene trećoj osobi uslijed korištenja takvog proizvoda.

Polica osiguranja odgovornosti za neispravan proizvod osigurava odgovornost osiguranika za štetu uslijed smrti, povrede tijela ili zdravlja te oštećenja i/ili uništenja stvari trećih osoba, a koja nastane zbog upotrebe neispravnog proizvoda kojeg je osiguranik stavio u promet.

PARTNER BROKER d.o.o. će Vam pomoći u procjeni izloženosti Vašeg društva različitim rizicima, odabrati ispravno osiguravajuće pokriće te ugovoriti adekvatne police osiguranja uvažavajući intenzitet i vrstu djelatnost kojom se bavite.

Kontaktirajte nas i pronaći ćemo najbolje osigurateljno rješenje prema Vašim potrebama.