Osiguranje motornih vozila jedno je od najčešćih vrsta osiguranja koje pruža pokriće za štete na vozilima ili za štete iz odgovornosti zbog upotrebe vozila prema trećim osobama.

Osiguranje vozila ugovara se za motorna cestovna vozila kao što su osobna, teretna vozila, priključna vozila, motocikli ili radni strojevi. Obzirom da su upravo štete na vozilima i štete iz upotrebe vozila najčešća vrsta šteta, preporučljivo je osigurati vozni park i radne strojeve, dok je za cestovna vozila osiguranje odgovornosti obvezno.

Obzirom da investicije u vozni park predstavljaju značajan dio budžeta svake tvrtke, važno je osigurati vozila kako bi se izbjegli neočekivani veliki dodatni troškovi uslijed oštećenja ili uništenja vozila. Ugradnjom odbitne ili integralne franšize postiže se ušteda na premiji osiguranja, a vozila su osigurana od neočekivanih velikih šteta.