UPRAVLJANJE ŠTETAMA OSNOVNA JE DJELATNOST TVRTKE PARTNER BROKER d.o.o.

Proaktivnim pristupom u rješavanju šteta podrška smo našim Klijentima u cijelom procesu od prijave štete, praćenja tijeka likvidacije štete do same likvidacije štete i isplate osigurnine.

Uz procjenu rizika i ugovaranje adekvatnog programa osiguranja prema specifičnim potreba Klijenta, upravljanje štetama smatramo najvažnijom djelatnosti naše tvrtke na koju stavljamo poseban naglasak. Višegodišnje iskustvo iz područja upravljanja štetama koje uključuje rad na nekim od najkompleksnijih i financijski najvećih odštetnih zahtjeva na hrvatskom tržištu osiguranja te rad sa klijentima iz različitih djelatnosti garancija su najviše razine stručne podrške našim Klijentima u slučaju nastanka štetnog događaja.

U slučaju potrebe

za naše klijente možemo angažirati vanjske stručnjake radi procjene uzroka i visine štete kao što su financijski, prometni, požarni, strojarski i drugi vještaci, specijalizirana odvjetnička društva za štete iz pojedinih vrsta osiguranja, liječnici cenzori, IT stručnjaci kao podrška u slučaju cyber napada i dr. s kojima imamo stalnu suradnju.

Obrazac za prijavu štete

Popunite obrazac prijave štete sa traženim podacima o štetnom događaju. Nakon pregleda prijave štete kontaktirati ćemo Vas u slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima i detaljima štetnog događaja te potom prijaviti štetu Osiguravajućem društvu. PARTNER BROKER d.o.o. nadalje sudjeluje, zajedno sa Vama, u cijelom procesu likvidacije štete.