Osiguranje robe u prijevozu

Međunarodni prijevoz predstavlja jednu od najvećih i najbrže rastućih industrija na svijetu, a transportna osiguranja jednu od najsloženijih i najzanimljivijih područja u osigurateljnoj industriji. Roba koja se prevozi bilo pomorskim, zračnim, cestovnim ili željezničkim prijevozom, može se osigurati od široke lepeze različitih rizika koji se mogu ostvariti na njenom putu. Osiguranje robe u prijevozu pruža pokriće za oštećenje ili uništenje robe dok se roba nalazi na putu od svog polazišta prema odredištu, a osiguranje može biti ugovoreno za sve rizike ili samo osnove rizike.

Osiguranje odgovornosti

Prijevoznici, špediteri, kurirske službe, logističari i distributeri odgovorni su za robu trećih osoba preuzetu radi prijevoza, skladištenja ili dostave. PARTNER BROKER d.o.o. pomoći će Vam pronaći osigurateljno rješenje koje će Vas na adekvatan način štititi od odgovornosti za štete koje bi mogle proizaći iz obavljanja vaše djelatnosti.

PARTNER BROKER d.o.o. pomoći će Vam pronaći osigurateljno rješenje koje će Vas na adekvatan način štititi od odgovornosti za štete koje bi mogle proizaći iz obavljanja vaše djelatnosti.