Tri velike građevinske tvrtke i grad Köln postigli nagodbu na iznos od 600 milijuna eura zbog urušavanja zgrade arhiva 2009.

Tri velike građevinske tvrtke i grad Köln postigli nagodbu na iznos od 600 milijuna eura zbog urušavanja zgrade arhiva 2009.

BAM, Bilfinger i Strabag (podružnica Ed. Zublin) su postigli nagodbu sa gradom Kölnom u visini 600 milijuna eura (200 milijuna eura svaki) za namirenje štete iz odgovornosti uslijed urušavanja zgrade općinskog arhiva u ožujku 2009. godine.

Zgrada arhiva, koja je sadržavala zapise koji datiraju iz srednjeg vijeka, raspala se uslijed zajedničkih radova navedenih građevinskih tvrtki na dijelu podzemne željeznice ispod objekta. Dvoje ljudi iz susjednih stambenih zgrada je poginulo prilikom urušavanja zgrade, a ukupna šteta se procjenjuje na 1.1 milijardu eura.

Uzrok urušavanja zgrade je neispravni potporni zid (pilot), koji je trebao zadržati statiku objekata, a što je uobičajen način izvođenja radova u gusto naseljenim mjestima.  

Video animacija izvođenja potpornih zidova i najčešći uzrok neispravnosti: https://www.youtube.com/watch?v=5_VutEkR0Jw

Nakon više od 11 godina sudskog procesa, gradsko vijeća grada Kölna pristalo je na nagodbu u visini 600 milijuna eura, uz obvezu popravka podzemne željeznice.

Strabag i Bilfinger imaju osigurateljno pokriće koje će pokriti troškove nagodbe, dok BAM navodi kako će zbog neadekvatno ugovorene police osiguranja imati izvanredni trošak od 40 milijuna eura u 2020.

Izvor: Global construction review