Analiza i procjena rizika

Prvi korak do kvalitetnog i ispravnog osigurateljnog pokrića je izrada kvalitetne i sveobuhvatne analize izloženosti Klijenta rizicima u svom svakodnevnom poslovanju i funkcioniranju. Nastojimo upoznati naše Klijente i razumjeti njihovo poslovanje kako bismo što preciznije detektirali rizike koji prijete njihovu poslovanju, djelatnicima i imovini. Potom se radi analiza postojećeg osigurateljnog rješenja kako bi se utvrdila usklađenost ugovorenih polica osiguranja sa stvarnom izloženošću različitim rizicima kao i kontrola odnosa troška osiguranja i ugovorenih pokrića.