Analiza tržišta osiguranja

PARTNER BROKER d.o.o. će sukladno zahtjevima i potrebama Klijenta napraviti detaljnu analizu tržišta te će u ime Klijenta pregovarati sa osiguravajućim društvima kako bi Klijent ostvario što povoljnije uvjete osiguranja uz istovremeni obuhvat svih potrebnih rizika. Osigurateljna rješenja možemo pronaći kod domaćih renomiranih osiguravajućih društava kao i na međunarodnom tržištu osiguranja. Naše klijente savjetujemo o proizvodima iz ponude velikog niza društava za osiguranje ili o proizvodima koje nudi samo određeni broj društava za osiguranje (primjerice zdravstvenio osiguranje ili osiguranje potraživanja). U tu svrhu za svakog klijenta provodimo nepristranu i dostatno opsežnu analizu osigurateljnih proizvoda dostupnih na tržištu, uz pismenu utemeljnost svojih savjeta.