Pomoć pri rješavanju šteta

Poseban naglasak stavljamo na uslugu pružanja pomoći pri rješavanju šteta, što predstavlja samu osnovu i bit osiguranja. U cilju ostvarenja kvalitetnog i efikasnog procesa prijave i naknade šteta, broker će u suradnji sa Klijentom provoditi slijedeće djelatnosti:

Dugogodišnje iskustvo stečeno u radu sa klijentima iz različitih djelatnosti (građevina, transport i logistika, medicinski i bolnički sustavi, bankarski i financijski sektor, hotelijerstvo, proizvodne djelatnosti, obnovljivi izvori energije i mnogi drugi) te posvećenost poslu osiguranja kroz svakodnevne aktivnosti kreiranja programa osiguranja i pomaganja u rješavanju odštetnih zahtjeva kao i prisutnost na tržištu osiguranja, garancija su kvalitete i zadovoljstva našim postojećim i budućim klijentima.

Obrazac prijave štete

Popunite obrazac prijave štete sa traženim podacima o štetnom događaju. Nakon pregleda prijave štete kontaktirati ćemo Vas u slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima i detaljima štetnog događaja te potom prijaviti štetu Osiguravajućem društvu. PARTNER BROKER d.o.o. nadalje sudjeluje, zajedno sa Vama, u cijelom procesu likvidacije štete.