Prijedlog osigurateljnog rješenja

Nakon izvršene procjene rizika i analize ugovorenih polica osiguranja, PARTNER BROKER d.o.o.  će predložiti individualno osigurateljno rješenje skrojeno prema specifičnim potrebama Klijenta, a kako bi se na adekvatan način osiguralo poslovanje, djelatnici i imovina Klijenta u čemu nam pomaže dugogodišnje iskustvo i rad na poslovima osiguranja i šteta sa Klijentima iz različitih djelatnosti.

Financijske institucije

Projekti izgradnje ili montaže

Transport i logistika

Zdravstvene ustanove

Ugostiteljstvo i turizam

Energetika i proizvodnja

Pomorstvo i zrakoplovstvo

Osigurateljna rješenja za male i srednje poduzetnike