Dopunsko zdravstveno osiguranje

Dopunsko zdravstveno osiguranje u potpunosti pokriva participacije u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, a ukoliko se ugovori pokriva i doplatu za lijekove s dopunske liste lijekova HZZO-a. Osigurati se mogu osobe pristupne dobi od minimalno 18 godina koje imaju utvrđen status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju. 

Dodatno zdravstveno osiguranje

Dodatno zdravstveno osiguranje omogućava kvalitetnu zdravstvenu zaštitu u odabranim ustanovama, bez lista čekanja. Za razliku od dopunskog osiguranja koje pokriva participacije u troškovima u obveznom zdravstvenom osiguranju, dodatnim osiguranjem osigurava se pravo na korištenje usluga sistematskih i specijalističkih pregleda te brojnih drugih zdravstvenih usluga. U sklopu sistematskog pregleda moguće je ugovoriti i obaviti medicinu rada kao obavezan periodički pregled za pojedine djelatnosti.