BROD KOJI JE BLOKIRAO SUESKI KANAL

BROD KOJI JE BLOKIRAO SUESKI KANAL

Jedan od najvećih kontejnerskih brodova na svijetu Ever Given blokirao je Sueski kanal na šest dana, što je koštalo upravu Sueskog kanala 15 mil dolara izgubljenog prihoda dnevno.

Gospodarski sud u Egiptu, odobrio je zahtjev koji je podnijela uprava Sueskog kanala za zadržavanje broda i posade dok se ne isplati 900 mil dolara za pokrivanje troškova osolobađanja broda i ometanja prometa u Sueskom kanalu.

Osiguratelji broda Ever Given, UK Protection i Indemnity Club razočarani su sudskim nalogom da se brod I posada zadrže dok se ne isplati odšteta od 900 mil dolara iako su ranije ponudili izdašnu ponudu za namirenje potraživanja. Navodno, sam brod nije teško oštećen, a i koliko je poznato teret je uglavnom neoštećen. U svakom slučaju kompanija je izložena velikoj odgovornosti, osobito ako uprava Sueskog kanala odluči kazniti i operatera Evergreen ili odluči tražiti naknadu za svoj gubitak. To je egipatska politika, posebno jer je Suez glavni izvor prihoda, pogotovo sada u vrijeme pandemije kada imaju smanjene prihode od turizma.

Pogled iz perspektive osiguranja

Ovaj pojedinačni slučaj ne vrši pritisak na tržište osiguranja, iako će prema izvorima iz pomorskog osiguranja i financija, slučaj Ever Given imat velik utjecaj ne samo na fizički posao brodara i luke, već i na čitav sektor pomorskih usluga.

Agencija Fitch okarakterizirala je nesreću kao dovoljno veliki gubitak za tržište da šteti zaradi reosiguravatelja, ali ne do te mjere da je rejting ugrožen. Svakako će smanjiti zaradu globalnih reosiguravatelja i očekuje se da će premije pomorskog osiguranja/reosiguranja dodatno porasti.

Nesreće u kojima sudjeluju veliki kontejnerski brodovi mogu prouzročiti imovinske štete veće od 1 milijarde dolara, a te gubitke bi snosio osiguratelj trupa brodara. U ovom slučaju i osiguratelji tereta, također će bez sumnje pretrpiti značajne gubitke zbog kašnjenja i mogućeg kvara pokvarljivog tereta.

Pomorsko osiguranje se već suočava s raznim izazovima. Osiguratelji i reosiguratelji neće imati problema s isplatom, jer su upravo zato tu.

Pitanje je kako će se osiguravatelji postaviti visinom premije osiguranja u slučaju mogućeg ponavljanja scenarija, posebno za velike brodove i koliko će ovaj događaj  utjecati na donošenje odluka.

U slučaju Ever Given još se ne zna koji će se pomorski zakon primijeniti i još uvijek je neizvjesno hoće li se svim oštećenim brodskim kompanijama isplatiti i kolika odšteta.

Izvor:  Arab news

Insurance business America

Lloyd’s List